سوی مکس چیست؟

سوي مکس، کنجاله سویا فرآوری شده مي‌باشد. استفاده از سوي مکس براي گاوهاي پرتوليد به ويژه در اوایل دوره شیردهی ، به دليل مقدار بالاي پروتئين محافظت شده (عبوری) بسيار مورد توجه است. قابليت هضم روده ای پروتئین کنجاله سویا براي نشخواركنندگان بيشتر از دیگر منابع پروتئین است. اين محصول جايگزين مناسبي براي پودر ماهي، گلوتن و ساير منابع پروتئين عبوری در تغذیه گاو شیری مي‌باشد.

پروتئین های محافظت شده (عبوری) شرايط لازم را برای افزايش توليد شير فراهم ميکنند. سوی مکس با عبور دادن نزديک به ۸۰ درصد از پروتئين سويا مقادير قابل توجهی پروتئين عبوری برای گاوهای شيری فراهم می کند. با توجه به کنترل دقيق فرايند سوی مکس اين محصول قابليت هضم روده ای بالائی داشته و موجب افزايش اسيدهای آمينه جذب شده از روده کوچک شده، توليد شیر بيشتری را برای گاوهای شيری ممکن می سازد. بهترین  ميزان استفاده از سوی مکس ۵ الي ۱۵ درصد كنسانتره در جيره است.

ترکیب سوی مکس (درصد ماده خشک)
ماده مغذی توضیحات
ماده خشک ۹۴-۹۲ درصد
چربی ۵/۱ تا ۳ درصد
پروتئین خام ۵۰-۴۵ درصد
پروتئین عبوری ۷۵-۷۰ درصد (از پروتئین خام)
بخش A ۶٫۴۵ درصد
بخشB1 ۷٫۰۵ درصد
بخشB2 ۶۷٫۰۵ درصد
بخشB3 ۱۰٫۸ درصد
بخشC ۸٫۷۵ درصد
قابلیت هضم روده ای ۹۰ درصد

مزاياي استفاده از سوی مکس در خوراك گاوهای شیری

  1. افزايش ميزان خوشخوراكي و بهبود مصرف خوراك و کمک به تنظيم جيره برای تامين  پروتئين مورد نياز گاو های شیری
  2. افزايش توليد شير و بهبود توليد مثل دام
  3.  منبع پروتئين عبوری به منظور تامين بخش قابل توجه ای از پروتئين قابل متابولیسم مورد نياز گاو شیری به عنوان عاملي بسيار مهم در برآورد احتياجات پروتئین گاوهاي شيري
  4.  محافظت پروتئین سویا از میکرو ارگانیسم شکمبه و کمک به فرموله کردن جیره های کم پروتئین برای گاوهای شیری